Onze missie

Campus Corso is een leer- en ondernemersplek voor ondernemende jongeren, gedragen door Leuvense onderwijs- en handelsactoren. Deze communityplek biedt ruimte aan ontmoeting, uitwisseling van kennis en goede praktijken en startend ondernemerschap.

 

Campus Corso is een multidisciplinaire ruimte die openstaat voor leerlingen, studenten, leraren, docenten en ondernemers die hier kunnen werken aan (internationale) vakoverschrijdende projecten waarin creativiteit, durf, ondernemingszin en ondernemerschap samenkomen.

 

Campus Corso schept een context voor ideeënontwikkeling en interactie tussen onderwijs en ondernemerschap en een podium voor de uitwerking en implementatie ervan.

 

Campus Corso is een huis voor ondernemerschap met focus op pedagogisch-didactische trajecten op het snijvlak tussen formeel en informeel leren. Nieuwe onderwijsvormen en ontmoetingen die praktijk en opleiding verbinden, vinden er een plek.

 

Campus Corso is thuis in de voormalige feestzaal Corso in het centrum van Leuven, een monument en historisch erfgoed, zowel architecturaal als maatschappelijk. In het hart van de stad krijgt deze ontmoetingsplek de komende jaren een nieuwe, bruisende invulling met ontmoeting, vorming en ondernemerschap als leidmotieven.

     

Campus Corso wil zich ontplooien tot een nieuwe maatschappelijke en educatieve speler, in dialoog met de buurt en het brede stedelijke weefsel en wil bijdragen aan een sterkere band tussen onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden en burgers.